Arcadio Más Fontdevila 99x68Arcadio Más Fontdevila 99x68
               Enrique Dorda Rodriguez 71x58Enrique Dorda Rodriguez 71x58
               Joan Llimona 54x37Joan Llimona 54x37
               Desconocido 71x58Desconocido 71x58
               JMª Llopis de Casades 69x59JMª Llopis de Casades 69x59
               Modest Urgell 114x67Modest Urgell 114x67
               Francisco Aguilar Villalonga 64x41Francisco Aguilar Villalonga 64x41
               Joan Roig i Soler 114x67Joan Roig i Soler 114x67
               Antoni de Ferrater i Feliu 68x66Antoni de Ferrater i Feliu 68x66
               Dionisio Baixeras i Verdaguer 114x67Dionisio Baixeras i Verdaguer 114x67
               Jose Franco Cordero 102x66 Jose Franco Cordero 102x66